Eesti Geograafiaõpetajate Ühingule laekunud tööde hulgast valiti parimate töödena välja Türi Ühisgümnaasiumi õpetaja Mariliis Areni poolt esitatud tööjuhendid. Võidutöödega saab tutvuda siin.

Additional information